Semua puisi Ilham memperkaya pengalaman saya yang tak pernah mengalami peristiwa khas yang ia puisikan. Tapi puisi bukan catatan di buku harian. Itu baru bahan untuk dipuisikan, dengan memberdayakan seluruh potensi bahasa dan alat-alat puitika. Hal itulah yang saya dapatkan paling banyak pada puisi yang keempat. Selamat menikmati…